Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín. Projekt funguje pod záštitou Halasympozium.sk.

www.docasky.net | info@docasky.net | ©2020