Mapa času

Stano Masár

Dielo Stana Masára má podobu informačnej mapy zobrazujúcej spojitosti a súvislosti medzi jednotkami času. Jeho vizuálne prevedenie reaguje na podobu orientačných máp využívaných v hromadnej doprave. Jednotlivé čiary a linky však v tomto prípade prepájajú abstraktné pojmy odkazujúce na čas. Namiesto názvov zastávok sa na mape nachádzajú slová ako včera, dnes, zajtra alebo neskoro, skoro, nikdy. Fiktívna mapa je vytvorená v digitálnej podobe, čo odkazuje na princípy súčasných konceptuálnych diel, ktorých podstata spočíva predovšetkým v ich myšlienkovej rovine a nie v tom ako dielo vyzerá. Dielo by tak malo v prvom rade ľudí nabádať k zamysleniu nad časom, vlastným životom a k uvedomeniu si vlastnej prítomnosti v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Teda na autobusovej zastávke, kde väčšina z nich strávi prázdne chvíle čakaním na autobusový spoj. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín. Projekt funguje pod záštitou Halasympozium.sk.

www.docasky.net | info@docasky.net | ©2020