Škola hrou (Zahrávanie so školstvom)

Žovinec Bros

Inštalácia je zostavená zo základného inventára školy (stolička, tabuľa, nástenka, ťaháky ). Napriek tomu, že školy v súčasnosti disponujú množstvom aktuálnych technológií, koncepcia samotného vzdelávania ostáva nemenná niekoľko uplynulých dekád. Jedným z funkčných algoritmov úspešného modelu školstva vo svete, je spolupráca psychológov, neuro-vedcov a učiteľov. Nám takýto vzorec chýba.

Školstvo zhmotňujeme metaforou názornej učebnej pomôcky „plavidlo-vodný bicykel“ ktoré ak plní svoju funkciu doručiť, respektíve sprostredkovať vzdelanie, je takmer neviditeľnou samozrejmosťou štruktúr v ktorých žijeme. Naopak dlhodobým zanedbávaním pravidelnej údržby-neaktuálny spôsob sprostredkovať poznanie, obmedzí jeho možnosť konkurovať ostatným európskym krajinám. Objekt „škola“ je zámerne inštalovaný vo verejnom priestore na drevených podperách ako loď čakajúca na opravu v lodných dokoch. Po reforme by sa zo starého vodného bicykla malo stať školstvo aktuálne dobe v ktorej pláva. Ťaháky študentov z rôznych predmetov umiestnené v informačnej tabuli pri objekte ilustrujú množstvo memorovaných dát a spôsob nadobúdania poznania. To vytvára obraz, ktorý by mal byť návesťou-ťahákom pre spravujúce inštitúcie, ako efektívnejšie a s dlhodobou víziou riešiť školstvo. Krátkodobé provizória s časovým horizontom 2 rokov sú rovnako neefektívne ako rekonštruovať plavidlo na dva roky prevádzky.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín. Projekt funguje pod záštitou Halasympozium.sk.

www.docasky.net | info@docasky.net | ©2020