Bez názvu

Denisa Lehocká

Zámerom práce Denisy Lehockej je pozlátiť malý fragment nepovšimnutej veci na trenčianskom hlavnom námestí, ktoré má byť prevedené pravým plátkovým zlatom, reštaurátorsky profesionálne a trvácne, tak ako je tomu pri atribútoch historických sôch. Pozlátením tejto veci sa tak stáva malý, nepovšimnutý predmet vnímaný ako nízke a bežné ľudskému oku znovu objaveným nálezom rovnako potrebným pre verejný život ako mnoho ostatných pozoruhodných vecí. Novodobý sochársky prvok veľmi výstižným spôsobom reaguje na zámer projektu dočasné skulptúry, keďže jeho existencia neoddeliteľne súvisí s rozsahom opotrebovania. A aj keď je materiál ušľachtilého pôvodu, zub času nepochybne spôsobí je postupnú degradáciu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín. Projekt funguje pod záštitou Halasympozium.sk.

www.docasky.net | info@docasky.net | ©2020